Výpověď nájmu bytu nájemcem - vzor 2019  • Vzor ke stažení zdarma

 

 

VÝPOVĚĎ NÁJMU BYTU ZE STRANY NÁJEMCE  

 

 

[Jméno a příjmení pronajímatele] 

[adresa pronajímatele]

 

Výpověď nájmu bytu

 

Vážený pane [Příjmení pronajímatele],

vypovídám tímto nájemní smlouvu uzavřenou dne [1.1.2014], na základě které jsem nájemcem bytu č. [5] o velikosti [60] m2 na adrese [adresa bytu].

Výpovědní doba je tříměsíční a začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení této výpovědi.

 

V [město] dne [...]

 

vlastnoruční podpis 

......................................... 

[Jméno a příjmení nájemce]

 

V případě osobního předání nadřízenému: 

 

V [město] dne [...] převzal/a

 

vlastnoruční podpis
.........................................

[Jméno a příjmení pronajímatele

 

 

 

CHCETE MÍT JISTOTU, ŽE VAŠE VÝPOVĚĎ BUDE NENAPADNUTELNÁ? 

·        Jsem advokát - specialista na právo nemovitostí a zajistím maximální ochranu Vašich práv

·        Cena za první konzultaci (do 20 minut): 450 Kč

 

ZKUŠENOSTI S MÝMI SLUŽBAMI 

·        Na zkušenosti více než 150 klientů, kteří mých služeb využili před Vámi, se můžete podívat zde (Google recenze)zde (Firmy.cz) nebo zde (Facebook).

 

KONTAKTUJTE MNE IHNED

·        tel: 604 99 11 88  (Po-Pá 9-18 hod.)

·        email: adam@tosovsky-advokat.cz 

·        kancelář: Říční 10, Praha 1–Malá Strana

 

Mgr. Adam Tošovský,

advokát, č. ev. ČAK 16445

www.tosovsky-advokat.cz   

 1. 1. 2019


TOPlist