Výpověď nájmu bytu nájemcem - vzor 2018  • Vzor ke stažení zdarma

 

 

VÝPOVĚĎ NÁJMU BYTU ZE STRANY NÁJEMCE  

 

 

[Jméno a příjmení pronajímatele] 

[adresa pronajímatele]

 

Výpověď nájmu bytu

 

Vážený pane [Příjmení pronajímatele],

vypovídám tímto nájemní smlouvu uzavřenou dne [1.1.2014], na základě které jsem nájemcem bytu č. [5] o velikosti [60] m2 na adrese [adresa bytu].

Výpovědní doba je tříměsíční a začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení této výpovědi.

 

V [město] dne [...]

 

vlastnoruční podpis 

......................................... 

[Jméno a příjmení nájemce]

 

V případě osobního předání nadřízenému: 

 

V [město] dne [...] převzal/a

 

vlastnoruční podpis
.........................................

[Jméno a příjmení pronajímatele

 

 

CHCETE MÍT JISTOTU, ŽE VÁS PRONAJÍMATEL "NEOŠKUBE"?

PORAĎTE SE S ADVOKÁTEM - ODBORNÍKEM NA NEMOVITOSTI A ZÍSKEJTE MAXIMÁLNÍ OCHRANU SVÝCH PRÁV.


CENA ZA PRVNÍ KONZULTACI: 450 Kč*

KONTAKT: 604 99 11 88, adam@tosovsky-advokat.cz 

 

*Uvedená cena platí v případě konzultace prostřednictvím telefonu či emailu a délce trvání do 20 minut1. 1. 2018


TOPlist