Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu neomluvené absence - vzor 2019  • Vzor ke stažení zdarma

 

 

OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNAVATELEM

Z DŮVODU NEOMLUVENÉ ABSENCE 

 

 

[Jméno a příjmení zaměstnance]

[ulice a číslo popisné]

[PSČ, město

 

Okamžité zrušení pracovního poměru

 

Vážený pane [Příjmení zaměstnance],

oznamujeme Vám, že v souladu s ust. § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce s Vámi okamžitě rušíme pracovní poměr, založený pracovní smlouvou ze dne [...], neboť jste porušil povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k Vámi vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

Důvodem okamžitého zrušení pracovního je Vaše neomluvená nepřítomnost na pracovišti od [...] do dnešního dne, přičemž se zaměstnavatelem vůbec nekomunikujete.

Jelikož jste do dnešního dne nenastoupil do zaměstnání a na výzvy zaměstnavatele nereagoval, jsme nuceni s Vámi pracovní poměr ukončit okamžitě.

Váš pracovní poměr končí dnem doručení tohoto oznámení.

 

V [město], dne [...


vlastnoruční podpis
.......................................................
[Jméno a příjmení kompetentní osoby]

 

 1. 1. 2019


TOPlist