Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem z důvodu nevyplacení části mzdy - vzor 2019  • Vzor ke stažení zdarma

 

OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNANCEM

Z DŮVODU NEVYPLACENÍ ČÁSTI MZDY

 

 

[Název zaměstnavatele]

[ulice a číslo popisné]

[PSČ, město]


Okamžité zrušení pracovního poměru


Vážení,

dne [22. 1. 2016] jsem s [Vámi / se společností XZ] uzavřela pracovní smlouvu, na jejímž základě jsem pro Vás pracovala jako [název pracovní pozice]. Již od prvního výplatního termínu mi nebyla řádně vyplácena odměna, když z Vaší strany byly bezdůvodně kráceny smluvně sjednané příplatky za práci přesčas. Do dnešního dne mi tak byla vyplacena pouze část smluvně dohodnuté mzdy, proto v souladu s ustanovením § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce zrušuji okamžitě výše uvedený pracovní poměr. Pracovní poměr zaniká dnem doručení tohoto okamžitého zrušení pracovního poměru.

Vyčíslení aktuální dlužné částky a zároveň předžalobní výzvu Vám zašlu do [7] dnů. Chcete-li se vyhnout soudnímu řízení a předejít tak dalším nákladům souvisejícím z vymáháním dlužné částky, vyzývám Vás k jejímu splacení na bankovní účet uvedený v pracovní smlouvě, a to nejpozději do sedmi dnů od obdržení tohoto dopisu.

V [město] dne [...]vlastnoruční podpis
............................................
[Jméno a příjmení zaměstnance]


 1. 1. 2019


TOPlist