Rozhovor s profesorem Miroslavem Bělinou

S předním českým expertem na pracovní právo jsme mluvili převážně o současném zákoníku práce a o dalších změnách, které se v této oblasti chystají.

 

Jste považován za jednoho z největších odborníků v ČR na pracovní právo. Přivedla Vás k Vaší specializaci shoda náhodných okolností, nebo Vám pracovní právo přišlo ze všech právních oborů nejzajímavější?

Já jsem se původně věnoval nejen pracovnímu právu, ale i sociálnímu zabezpečení, dokonce bych řekl, že do roku 1989 více právu sociálního zabezpečení. Poté, co vzrostl význam dělení práva na soukromé a veřejné, musel jsem se rozhodnout čemu se věnovat více a zvítězilo pracovní právo, přičemž sociálním zabezpečením se od té doby zabývám výrazně méně.

No a k důvodům, proč jsem se vydal tímto směrem: částečně to mohla být náhoda, ale pravda je, že mne ovlivnily vědecké semináře odborníka na pracovní právo profesora Witze, které jsem navštěvoval. Snad je to ale trošku i rodinná tradice, protože můj otec se také věnoval sociálnímu zabezpečení, takže možná jedno k druhému.

Jak jste se smířil s „novým" zákoníkem práce (ZP), který jste kdysi v rozhovoru pro Hospodářské Noviny  označil za zpátečnický ?

Tak určitě se zde jedná trochu o novinářský obrat. Nicméně, podle mého názoru bylo možné od nového ZP očekávat, že přinese poněkud jinou koncepci a bude založen na jiných principech a úpravách než starý ZP, ostatně proto se ten nový ZP dělal. A pokud jsem ho označil za zpátečnický, tak spíše v tom směru, že nový zákoník oproti tomu starému vpodstatě nepřináší nic nového.

Pokud se jedná o smíření: Minulý týden Ústavní soud rozhodl o zrušení 11 ustanovení ZP. Mezi nimi rozhodl o koncepčně nejspornější otázce - delegace vs subsidiarity - ve prospěch subsidiarity. Takže po účinnosti tohoto nálezu, který bude vyhlášen ve Sbírce zákonů někdy v dubnu tohoto roku , už ten zákoník bude vypadat trochu jinak, než ten původně schválený.

Ještě před účinností tohoto ZP bylo jasné, že bude brzy alespoň částečně novelizován, ovšem jednalo se spíše o technické a legislativní nedostatky. Některé změny jsou účinné od počátku tohoto roku. Uvažuje se ještě o nějakých dalších úpravách v ZP?

Jak jste zmínil, ty nedostatky byly zejména legislativní, byly zřejmé už před jeho účinností. Proto se schválila tzv. technická novela, která nabyla účinnosti 1.1.2008. Tato novela měla, nemýlím-li se, 122 bodů, a nebyla zdaleka jen technická, ale i věcná. Nicméně, nebyl to koncepční zásah.

Podle legislativního plánu prací vlády je úkolem MPSV předložit do 30.6.2008 tzv. koncepční novelu ZP, která by měla do ZP podstatnějším způsobem zasáhnout. Samozřejmě je otázkou, zda tento termín ministerstvo splní, ale mělo by se zde jednat skutečně o koncepční novelu, která bude muset přihlédnout k již zmíněnému nálezu ÚS.

Ještě méně přehledná je oblast sociálního zabezpečení. Účinnost některých zákonů byla již poněkolikáté odložena - domníváte se, že k dalšímu odložení např. zákona o nemocenském pojištění (ZoNP) již nedojde? Připravují se nějaké další zásadnější změny v oblasti práva sociálního zabezpečení?

Tak ZoNP byl opětovně odložen, měl by nabýt účinnosti 1.1.2009, takže předpokládejme, že účinnosti nabude. Zákon o úrazovém pojištění byl odložen dokonce až na 1.1.2010 - zde je otázka složitější, protože tento zákon byl mnohem kontroverznější než ZoNP, protože u tohoto zákona se jednalo hodně o koncepční zásah a střetla se zde koncepce stran levicových a stran - řekněme - středových a pravicových.

Ve sněmovně v tuto chvíli leží podstatná novela Zákona o zaměstnanosti, týkající se zejména zaměstnávání cizích státních příslušníků, a dále novela Zákona o důchodovém pojištění, která se týká zejména zvýšení důchodového věku. Domnívám se tedy, že v této oblasti se ještě dočkáme řady změn.

Patříte mezi právníky, kteří jsou aktivní jak na akademické půdě, tak v soukromém sektoru, často též publikujete. Jak se Vám daří všechny Vaše aktivity skloubit?

Těžko (smích). Někdy je to opravdu obtížné, ale zatím se to jakžtakž dá zvládnout.

Baví Vás Vaše práce?

Zatím ano (smích).

Jste vedoucí katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na PF UK. Jak jste u zkoušek spokojen se znalostmi současných studentů ? Liší se úroveň znalostí studentů z pohledu jednotlivých generací?

Podle mého názoru se studenti neliší až tak generačně, jako spíše individuálně. V každém období a v každém ročníku jsou studenti vynikající, průměrní a horší, takže upřímně řečeno - nějaký zásadní posun ve znalostech studentů nevidím. Pravda je, že po revoluci v roce 1989 byla možná vidět větší snaha a nasazení studentů v souvislosti s novými možnostmi praktického uplatnění, ale pár let poté se všechno vrátilo do „normálu".

 

Děkujeme Vám za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů ve Vaší práci.


 

 

 

 

 

 31. 3. 2008


TOPlist