Rozhovor s Milanem Polákem, partnerem advokátní kanceláře Weinhold Legal

Mgr. Milan Polák se specializuje na právo obchodních společností a na soudní a rozhodčí řízení. Je zapsán v listině rozhodců vedené Rozhodčím soudem při Hospodářské a Agrární komoře České republiky.

 

Myslíte si, že je v dnešní době stále možné založit advokátní kancelář a dovést ji časem do pozice, jaké se těší například Weinhold Legal? 

 

Založit advokátní kancelář je i dnes poměrně snadné, ale dovést ji do tohoto či podobného postavení je dnes bez větších zkušeností téměř nemožné.

Jaká byla Vaše cesta na pozici partnera?

Po absolvování fakulty jsem pracoval v malé advokátní kanceláři jako koncipient, později jsem se stal společníkem. Do advokátní kanceláře Weinhold Legal jsem přišel 2 roky po jejím založení, v roce 1998. Zde jsem působil jako advokát a v roce 2005 jsem se stal partnerem.

Proč by studenti a mladí právníci měli mít zájem o práci právě ve Vaší advokátní kanceláři?

Pokusím se to stručně shrnout. Většina ostatních zahraničních advokátních kanceláří jsou pouze pobočkami svých mateřských kanceláří. Vnitřní politika firmy je tedy tvořena v cizině. U nás se politika fungování kanceláře tvoří přímo tady. Všichni společníci, tj. v současné době 2 cizinci a 2 Češi, zde v kanceláři pracují. Díky tomu jsme flexibilnější při řešení všech záležitostí jak vůči klientům, tak vůči zaměstnancům. Uchazečům o zaměstnání tedy nabízíme kombinaci prvků zahraniční kanceláře (např. co se týká pracovní kultury) i prvků české klasické advokacie (velmi příjemné pracovní prostředí).

Další výhodou je neomezená možnost růstu. Právníci v naší firmě mají možnost dosáhnout té nejvyšší úrovně - úrovně společníka. Své zaměstnance neučíme jen dobře práci udělat, ale i práci získat. V tom je velký rozdíl. Kdo toto dokáže, tak má před sebou velkou budoucnost a zcela jistě i otevřené dveře k pozici společníka.

Jaké jsou hlavní možnosti a způsoby takovéhoto získávání klientů?

Advokát by si měl dlouhodobě budovat své jméno. Jednou z možností je publikační činnost. Ve chvíli, kdy je advokát známý, má otevřené pole působnosti a může práci snáze získat. Další možností je aktivní účast na různých events, kde se schází i potenciální klienti a je možné je oslovit. Dále třeba při dobrém projektu pro nějakou firmu, kde si advokát vytvoří takové pouto a důvěru, že při další příležitosti přijde klient přímo za ním.

Vy sám se kromě advokacie věnujete i rozhodčí činnosti a též Vaše kancelář se specializuje mj. na zastupování klientů před soudy a v arbitrážích. Může i toto být motivací pro právníky, kteří se chtějí - kromě klasického psaní memorand - naučit třeba vystupování před soudem?

Samozřejmě, tím se významně odlišujeme. S kolegou Danielem Weinholdem jsme vyrostli v prostředí klasické české advokacie, kde byla základem nejen všeobecná praxe, ale i zastupování před soudy. Ani v naší kanceláři nemáme, až na výjimky, úzce specializované týmy. Koncipienti tedy rotují mezi různorodými projekty a učí se obchodní a civilní právo ve všech jeho aspektech. Pokud se jedná o soudní řízení, je pravda že jsme si vybudovali dobrou pozici a zastupujeme mnoho klientů před soudy i v arbitrážích. Zastupujeme dokonce i fyzické osoby. Naši právníci se tedy naučí nejen psát, ale i komunikovat. Protože je skutečně něco jiného věc napsat, a obhájit ji před soudem. Za tímto účelem máme v kanceláři propracovaný systém vzdělávání v oblasti judikatury, na jejímž zpracovávání se významně podílí naši studenti. Všichni se také pravidelně scházíme a navzájem se s vývojem v této oblasti seznamujeme. Naši koncipienti pak mají značnou výhodu oproti ostatním, často úzce specializovaným, kolegům u advokátních zkoušek.

Daří se Vám tedy vychovávat si právníky třeba už od studentských pozic a dlouhodobě je ve firmě udržet?

Já myslím, že se nám to daří. Samozřejmě jsme měli kolegy, kteří odešli, protože měli buď jinou motivaci, někteří třeba z rodinných důvodů a nebo prostě někteří nezvládli vysoké pracovní nasazení. Ale obecně lze konstatovat, že u nás je výborný konstantní kolektiv mladých lidí bez fluktuace.

Máte nějaká speciální kritéria pro uchazeče o zaměstnání, třeba co se týká cizích jazyků či zahraničních stáží?

Určitě ne, nutností je pouze angličtina, která je naším „úředním jazykem". Kandidát na místo v naší kanceláři musí mít přehled v oblasti práva, dobré vystupování a - řekněme -musí být osobnost. Dalo by se říci, že to je všechno. Nikdo nepočítá s tím, že čerstvý absolvent fakulty bude v oblasti práva velký borec.

 


Krátký Dotazník

 Čím jste chtěl být jako malý  Určitě ne právníkem
 Životní sen  Aby moje rodina byla zdravá
 Obvyklý čas strávený v práci  Obvykle od 8 do 18, dle potřeby i déle
 Koníčky  Sport, literatura
 Oblíbená kniha  Povídky o Švejkovi
 Oblíbený fotbalový klub  Bez priority, s oblibou sleduji Champions League

 
2. 6. 2008


TOPlist