Advokátní kancelář jsem založil na zelené louce - rozhovor s Danielem Mališem

Dr. Mgr. Daniel Mališ, LL.M. je partnerem AK Daniel Mališ & Partners. Během rozhovoru přiblížil zejména začátky své kanceláře a možnosti uplatnění , které nabízí studentům a absolventům právnických fakult.


Vybudoval jste jednu z významnějších pražských advokátních kanceláří. Mohl byste nám krátce přiblížit, jak se Vám to podařilo?

Kancelář jsem založil v roce 2003 a začátky rozhodně nebyly snadné. Začínal jsem tehdy zcela na zelené louce, bez jakékoliv předem dojednané klientely, jak je tomu u většiny jiných začínajících advokátů. Bylo tomu tak i z důvodu, že jsem se rok a půl před založením vlastní kanceláře sice intenzivně věnoval právu, ale z větší části mimo území ČR. Nejprve jsem studoval LL.M. program na New York University (kde jsem byl mj. i přímým svědkem událostí 11. září 2001), pak jsem se připravoval na newyorské advokátní zkoušky a posléze i na české advokátní zkoušky. Vše dopadlo úspěšně (takže jsem trochu paradoxně složil advokátní zkoušky dříve v New Yorku než zde v ČR), ale pobyt v zahraničí Vám žádnou "předpřipravenou" klientelu pro rozjezd kanceláře nezajistí.

Kancelář jsem tedy začal budovat tak, že jsem si pronajal reprezentativní kanceláře v centru Prahy (na stejné adrese, i když ve větších prostorách, jsme dodnes), a teprve pak jsem se začal "shánět" po klientele. Byl jsem přesvědčen, že pokud budu jako advokát poskytovat kvalitní právní služby, klientela se postupně vytvoří "sama". Bylo to možná poněkud naivní, snad až hraničící s ekonomickým hazardem, ale nakonec to skutečně vyšlo. Kromě sázky na kvalitu (u nás v kanceláři říkáme "vysoká přidaná hodnota") jsem se zaměřil též na anglicky mluvící klientelu podnikající či investující v ČR, která nebyla ochotna platit dosti vysoké hodinové sazby u nás působících zahraničních advokátních kanceláří. Nikdy ovšem nebylo cílem naší kanceláře konkurovat cenou, ale poměrem kvalita/cena, s důrazem právě na onu kvalitu. Při práci se zahraniční klientelou jsem využil jednak znalost prostředí získanou studiem v USA, jednak též bohaté zkušenosti ze svého tříletého koncipientského působení v tehdejší pražské pobočce anglicko-německé advokátní kanceláře Freshfields Bruckhaus Deringer.

Mnohem větším oříškem než získání klientely bylo získání kvalitních koncipientů, kteří by byli schopni poskytovat klientům vysoký standard právních služeb, díky kterému se klientela rozrůstala. Postupně získávat takové kvalitní lidi se po počátečních neúspěších začalo dařit, a to způsobem pro začínají kancelář téměř jedinou možnou - přes reference. Získáním "krystalizačního jádra" kvalitních právníků se pak kancelář mohla dále rozrůstat a nabírat další klienty i zaměstnance.

Dalším podstatným mezníkem rozvoje kanceláře bylo, že si mi podařilo získat ke spolupráci mého bývalého kolegu z Freshfields Bruckhaus Deringer, Luboše Nevrklu, který od počátku roku 2007 převzal část stále se rozrůstající advokátské agendy, tedy zejména kontrolu práce po koncipientech a zpracovávání složitější právní agendy. No a z líhně Freshfields Bruckhaus Deringer pochází i další klíčová osoba naší kanceláře, Eva Stočková, která má jako Office Development Managerka na starosti další rozvoj kanceláře, včetně spolupráce s Vaším portálem. Samozřejmě ani bez dalších lidí bych si naši kancelář již nedovedl představit, ať již jde o právníky či administrativní podporu, včetně právních asistentů.

 

Jaké jsou nejdůležitější vlastnosti, které musí mít právník, aby se prosadil?

Z odborného hlediska považuji za nejdůležitější schopnost analytického právního myšlení, neboť tuto vlastnost (podobně jako např. hudební talent) se nelze dost dobře naučit. Právní myšlení je samozřejmě nutno dále rozvíjet, o což se naše kancelář stará velmi dobře, ale pokud není co rozvíjet, nemůže to dlouhodobě fungovat. Potřebné jsou samozřejmě i pokud možno co nejhlubší znalosti práva jako takového, tedy nikoliv jako dočasný efekt prostého memorování, ale jako výsledek pochopení systému práva a jeho vzájemných souvislostí.

Z morálně-volních vlastností pokládám za nejdůležitější schopnost na sobě tvrdě pracovat, tedy mít určitou sebedisciplínu a "vnitřní motor", který člověka pohání k dalšímu zlepšování, aniž by ho do toho okolí (rodiče, škola, zaměstnavatel) muselo nutit. Bohužel existuje nemálo velmi talentovaných lidí, kteří víceméně žijí "z podstaty" a kteří svůj nesporný talent promarní právě tím, že nejsou ochotni (či schopni) na sobě pracovat.

Na vyšších stupních vývoje právníka jsou dále podstatné kreativní myšlení a schopnost vidět věci ze širší perspektivy ("big picture"), včetně např. ekonomických či psychologických aspektů právních kauz.

 

Čím se Vaše advokátní kancelář zabývá?

Jako u většiny českých i zahraničních advokátních kanceláří je i u nás základem obchodněprávní agenda, včetně insolvenčního práva. Velmi se věnujeme i právu nemovitostí a sporné agendě, ať již jde o komplexní individuální spory či vymáhání pohledávek, kde také máme velmi dobré know-how. Z oborů, které se většina advokátních kanceláří nevěnuje, je to dále právo duševního vlastnictví (což byla jedna z mých specializací během studia na New York University) a dále medicínské právo, kde naše kancelář využívá mého dřívějšího medicínského vzdělání.

Jak jsem zmínil již v úvodu, máme hodně zahraničních klientů, takže hodně kauz, kterým se věnujeme, je "okořeněna" nějakým mezinárodním prvkem. Těch mezinárodních aspektů přibývá i díky alianci naší advokátní kanceláře z americkou advokátní kanceláří Katz Barron Squitero Faust.

 

V čem je Vaše kancelář výjimečná - proč by absolvent PF měl chtít pracovat právě pro Vás?

V naší kanceláři se snažíme spojovat přednosti zahraničních advokátních kanceláří, mezi které patří vysoká firemní kultura, důraz na kvalitu, možnost dalšího rozvíjení angličtiny, a advokátních kanceláří českých, které většinou nabízejí větší pestrost práce, více soudní agendy a přátelštější prostředí. Další velkou výhodu pro absolventy vidím v intenzívní zpětné vazbě, a to jak v oblasti práva, tak i v rámci rozvíjení angličtiny. Každému koncipientovi se opravdu věnujeme a pokud je jakýkoliv mladý právník ochoten na sobě tvrdě pracovat, má u nás možnost výrazného rozvoje svého talentu. Každý určitě uvítá i přátelské a příjemné pracovní prostředí.


Od kandidátů na koncipientské pozice požadujete průměr známek pod 1,5. Myslíte si, že prospěch během studia na PF natolik vypovídá o schopnostech uchazeče?

Studijní výsledky kandidátů nás samozřejmě zajímají, ale je to pro nás informace spíše orientační. Rozhodně si nemyslím, že samé jedničky na právnické fakultě jsou zárukou kvalitního právníka. To pramení už z toho, že známky na českých právnických fakultách jsou především odrazem schopnosti správně reprodukovat naučenou látku, a nikoliv umění tuto látku aplikovat na konkrétní situaci.

Na druhé straně ovšem prospěch do určité míry indikuje úroveň znalostí práva jako takového, jakož i schopnost na sobě pracovat, a proto nás známky jakožto orientační kritérium zajímají. Každopádně pokud chceme pokračovat v budování kvalitního týmu, který nyní máme, musíme jít stále cestou náročného výběru.

 

Jak se Vám při Vašem vytížení daří skloubit práci a osobní (rodinný) život?

Advokacie je časově dosti náročný obor, takže kdo chce mít hodně času na koníčky a rodinu, měl by se možná porozhlížet po nějakém "klidnějším" oboru. Skloubit práci v advokacii a osobní život však bezesporu lze - člověk však nesmí upřednostňovat jedno ani druhé, ale naopak musí umět najít rozumný kompromis mezi oběma těmito světy. I když mne práce velmi baví, rozhodně nepatřím mezi workholiky, a proto si na své koníčky i rodinu vždycky čas najdu, ať již po večerech či o víkendech.


Děkujeme Vám za rozhovor a přejeme mnoho dalších úspěchů.  

 

Krátký dotazník:


Koníčky    vytrvalostní běh, inline bruslení, šachy
Oblíbený film  Jak básníci přicházejí o iluze (jde o 2. díl "Básníků")
Oblíbená kniha  Garri Kasparov - Jak život napodobuje šachy
Oblíbený fotbalový klub    FC Bohemians Praha (nyní Bohemians 1905)
Čas strávený v práci    obvykle od 9 do 20, dle potřeby déle
Moje nejlepší vlastnost    cílevědomost
Moje nejhorší vlastnost    sklon k perfekcionismu3. 2. 2009


TOPlist