Procházka Randl Kubr se mění na PRK Partners

Dovolujeme si Vás informovat, že naše advokátní kancelář v České republice změnila právní formu podnikání a transformovala se ze sdružení Procházka Randl Kubr na PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář.

V důsledku vkladu podniku členů sdružení do PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář došlo k přechodu veškerých práv, závazků a pohledávek sdružení na společnost PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář. Společnost PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář převzala veškeré bankovní účty sdružení a původní bankovní spojení tedy zůstává beze změny.

Nové identifikační údaje naší advokátní kanceláře:


PRK Partners s.r.o.
advokátní kancelář
Jáchymova 26/2
110 00 Praha 1
IČ: 26692392
DIČ: CZ26692392


PRK Partners je největší českou advokátní kanceláří a působí v Praze, Ostravě, Bratislavě a Budapešti, poskytuje domácím a mezinárodním klientům komplexní právní služby a daňové poradenství. Během své více než patnáctileté historie si naše kancelář vybudovala silný tým 130 právních a daňových poradců působících mimo jiné v oblasti bankovnictví, kapitálových trhů, fúzí a akvizic, restrukturalizací, všeobecného korporačního práva, práva nemovitostí, pracovního práva, veřejných zakázek, soudního a arbitrážního řízení a daňového poradenství.


Těšíme se na spolupráci.

 23. 1. 2009


TOPlist