Nový občanský zákoník vstoupil v účinnost

Dne 1. ledna 2014 nabývá účinnosti nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, zákon o mezinárodním právu soukromém a další právní předpisy spojené s tzv. rekodifikací soukromého práva.

 

Bližší informace k rekodifikaci soukromého práva, včetně odpovědí na nejčastěji kladené dotazy, naleznete například na k tomuto účelu vytvořených internetových stránkách provozovaných Ministerstvem spravedlonsti.

 

Úplné znění nového občanského zákoníku 

Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku

 

Zákon o obchodních korporacích

Zákon o mezinárodním právu soukromém 1. 1. 2014


TOPlist