Jak napsat strukturovaný životopis – CV

Rádi bychom Vás upozornili na základní zásady a nejčastější chyby při psaní a posílání strukturovaného životopisu, jejichž porušení by Vás mohlo diskvalifikovat hned na úvod vašich aktivit spojených s hledáním a získáním vysněného zaměstnání.

 

 Hlavní zásady psaní CV:

  • Pište přehledně (vyhněte se barvám, obrázkům a různým typům písma)
  • Buďte struční (odpovídající délka je 1-2 stany formátu A4)
  • Pište vždy pravdu, zaměstnavatel si ověří obzvlášť Vaše jazykové schopnosti.
  • Nezmiňujte rodiče, ani jiné slavné příbuzné
  • Posílejte CV jako přílohu Vašeho emailu ve formátu MS Word (může se stát, že příjemce nebude schopen otevřít soubor v jiných formátech).

 

 

Životopis by měl být rozdělen na 4 části:

 

1. Osobní a kontaktní údaje

Vhodné je poskytnout tyto údaje: jméno a příjmení, adresa, email a telefon. Většinou se uvádí i datum narození a chybu neuděláte ani přiložením dobře vypadající fotografie. Do strukturovaného životopisu se neuvádí rodinný stav ani počet dětí.

 

2. Vzdělání

Do CV se nepíše základní škola. Používejte opačný chronologický sled (sestupně od současnosti po minulost) a uvádějte vždy název univerzity, název fakulty a oboru, dobu studia.

 

3. Praxe

Pracovní zkušenosti uvádějte v opět v opačném chronologickém sledu. Není nutné uvádět všechny brigády, které jste kdy absolvovali, uveďte jen ty, které by Vám mohly při žádosti o práci pomoci. Nezapomeňte, že méně je někdy více (dvacetiletý student, který už pracoval v deseti firmách, není pro zaměstnavatele příliš perspektivní, neboť - v jeho očích - se již desetkrát neosvědčil).

O poslední pracovní zkušenosti se rozepište více (od-do, název firmy, název Vaší pozice, podrobnější náplň práce), u dalších pracovních pozic stačí uvést datum, název firmy a základní náplň práce. Dejte si pozor na časové mezery mezi jednotlivými zaměstnáními, na ty se Vás zaměstnavatel pravděpodobně zeptá.

 

4. Další znalosti a dovednosti

Na konci životopisu máte šanci předložit Vaše poslední argumenty. Vyhněte se proto klišé typu „jsem ochoten se učit novým věcem“, ale uveďte schopnosti, které jsou relevantní vzhledem k zaměstnání, o něž se ucházíte. Např. uchazeč o místo advokátního koncipienta si přilepší státnicí z cizího jazyka či absolvovaným kurzem ASPI. Podpis ani reference na konci životopisu nejsou nutné.

 2. 3. 2008


TOPlist