Byli jsme partnery galavečera PRÁVNÍK ROKU 2008

Již čtvrtý rok v řadě udělovaly společnost EPRAVO.CZ a Česká advokátní komora prestižní ocenění Právník roku. Ceny sv. Yva, patrona právníků, byly předány vybraným právníkům 23. ledna na slavnostním galavečeru v hotelu Clarion za účasti špiček české justice a zástupců vlády. Partnerem galavečera byl portál pracepropravniky.cz .

 

V rámci tradice započaté v roce 2005 byla i letos společností EPRAVO.CZ a Českou advokátní komorou udělena ocenění Právník roku. V této soutěži jsou prostřednictvím osmičlenné odborné poroty vybíráni nejlepší ze zástupců českého právnického světa.

V rámci soutěže Právník roku 2008 bylo vyhlášeno devět kategorií: občanské právo, trestní právo, obchodní právo, správní právo, právo duševního vlastnictví, obor občanských práv a svobod včetně práva ústavního, talent roku, právník roku volený laickou veřejností a právnická síň slávy.

Speciálními kategoriemi soutěže Právník roku 2008 jsou Talent roku, Právník roku volený laickou veřejností a Právnická síň slávy. Kategorie Talent roku je spojena s finanční odměnou třem mladým právníkům do 33 let věku a hodnotí se v ní autentické písemné odborné či literární práce. Ve druhé jmenované kategorii mohli i lidé mimo českou justici a advokacii zvolit svého favorita. Do Právnické síně slávy se uvádí za celoživotní přínos českému právu.

Výsledky 4. ročníku soutěže Právník roku 2008 (vítěz kategorie je po názvu kategorie zvýrazněn tučně, zbývající získali po vítězi nejvíce nominací odborné poroty):

 

Občanské právo (hmotné, procesní) 

JUDr. Jiří Nykodým
advokát a nyní soudce Ústavního soudu ČR

prof. JUDr. Zdeněk Češka
advokát z Advokátní kanceláře Císař Češka Smutný a spol.

JUDr. František Ištvánek
soudce Nejvyššího soudu ČR


Trestní právo (hmotné, procesní) 

prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
soudce Nejvyššího soudu ČR a vysokoškolský pedagog

 
JUDr. Boris Havel
státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze
 
JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D.
státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství


Obchodní právo
 
JUDr. Martin Aschenbrenner, Ph.D., LL.M.
advokát z AK PRK Procházka Randl Kubr

 
JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
advokátní koncipient z AK Čermák Hořejš Matějka  a spol. a vysokoškolský pedagog
 
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
advokátka, vysokoškolská pedagožka


Správní právo 

JUDr. Michal Mazanec
místopředseda Nejvyššího správního soudu

 
Mgr. Ing. Jan Krofta
advokát z AK Dáňa Pergl & partneři
 
JUDr. Miroslav Hegenbart
legislativec, čestný člen představenstva České společnosti pro stavební právo


Právo duševního vlastnictví


prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.
advokát a vysokoškolský pedagog
 
Mgr. Robert Nešpůrek, LL.M.
advokát z AK Havel & Holásek
 
JUDr. Bohumír Štědroň, Ph.D., LL.M.
advokát, soudní znalec a vysokoškolský pedagog


Obor občanských (lidských) práv a svobod včetně práva ústavního 

prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc.
soudce Ústavního soudu ČR v letech 1993–2003, vysokoškolský pedagog

 
JUDr. Ing. Helena Svatošová
advokátka a právnička občanského sdružení Iuridicum remedium
 
JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D.
místopředsedkyně Ústavního soudu ČR


Stálé kategorie se zvláštními kritérii 


Talent roku (pro mladé začínající právníky do 33 let věku) 

1. Mgr. Vít Veselý
advokát z AK Dáňa Pergl & partneři
 
2. Mgr. Lucie Hladká
advokátka spolupracující s AK Havel & Holásek
 
3. JUDr. Radka Jonášová
soudkyně Okresního soudu v Jičíně


Právník roku volený laickou veřejností 

JUDr. Tomáš Sokol
advokát z AK Brož & Sokol & Novák
 
JUDr. Jiří Pospíšil
ministr spravedlnosti ČR
 
JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D.
místopředsedkyně Ústavního soudu ČR


Právnická síň slávy (za výjimečný celoživotní přínos právu) 

JUDr. Antonín Mokrý
soudce, předseda Nejvyššího soudu ČR v letech 1990–1992 a první předseda Vrchního soudu v Praze v letech 1993–1999

 

„Letos bylo do soutěže nominováno 78 právníků a nejvíce obsazenou kategorií se stalo obchodní právo. Paralelně s nominacemi hlasovala na internetu také laická veřejnost, která již potřetí v řadě označila za vítěze Tomáše Sokola,“ upřesnil výsledky Miroslav Chochola, předseda představenstva společnosti EPRAVO.CZ.

„Podle mého názoru porotci neměli výběr ani letos jednoduchý a za své úsilí o maximální objektivnost mají můj obdiv. Jsem také moc rád, že vyhlášením výsledků dalšího ročníku Právníka roku společně upevňujeme tradici, kterou si právnický svět zaslouží,“ říká Miroslav Chochola. Vedle soutěže Právník roku organizuje EPRAVO.CZ pod záštitou  České advokátní komory i soutěž Právnická firma roku, jejíž výsledky byly poprvé vyhlášeny v listopadu 2008.

„Velkou radost nám všem letos přinesl zájem mladých právníků o kategorii Talent roku. Oproti předchozím ročníkům vzrost geometrickou řadou a zvýšila se i kvalita předložených prací,“ připojuje se s hodnocením předseda odborné poroty Právníka 2008 a předseda České advokátní komory Vladimír Jirousek.

Cenu Právník roku, jež je spojena s předáním skleněné plastiky s podobou sv. Yva, patrona právníků, mohl získat v jednotlivých kategoriích příslušník kterékoliv právnické profese. Nominovat svého kandidáta mohl kdokoliv ze zástupců odborné veřejnosti od 1. května do 31. října 2008.

Při příležitosti vyhlášení výsledků soutěže se dnes sešla řada zástupců českých i mezinárodních advokátních kanceláří společně se špičkami české justice. Ze zástupců politické scény se kromě ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila objevili i jeho náměstci a někteří poslanci.

O výsledcích v soutěži Právník roku 2008 rozhodovala na základě nominací odborná porota v čele s předsedou Vladimírem Jirouskem (předseda České advokátní komory) a místopředsedou Jaroslavem Vaškem (předseda dozorčí rady EPRAVO.CZ). Dalšími porotci byli: Jan Vyklický (čestný prezident Soudcovské unie ČR), Martin Foukal (prezident Notářské komory ČR), Lenka Bradáčová (prezidentka Unie státních zástupců ČR), František Korbel (náměstek ministra spravedlnosti ČR), Juraj Podkonický (prezident Exekutorské komory ČR) a Marie Brejchová (předsedkyně Unie podnikových právníků ČR).


převzato z partnerského portálu epravo.cz25. 1. 2009


TOPlist